SOCIALE FOBIE - COLOFON

Een sociale fobie komt zowel bij vrouwen als bij mannen voor. Overal waar in deze patiënteninformatie ‘hij’ staat kan ook ‘zij’ gelezen worden.

Deze patiënteninformatie is met de grootste zorg samengesteld door een redactie bestaande uit psychiaters aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. Aan de inhoud kunt u geen rechten ontlenen. Voor meer informatie of vragen over uw persoonlijke situatie verwijzen wij u naar uw psychiater of andere hulpverlener.
NVvP disclaimer

Auteurs
J.F. van Veen
I.M. van Vliet
A.J.L.M. van Balkom

Huidige redactie van voorlichtingsmateriaal (2015)
R. Hoekstra (voorzitter)
R.E. Ruijne
M.J. Veldman-Hoek
M.A.V. van Verschuer

Eindredactie van oorspronkelijke folder
W. Smith-van Rietschoten