BIPOLAIRE STOORNIS - OORZAKEN

Let op: Deze pagina bevat verouderde informatie. De NVvP werkt momenteel aan nieuwe content.

Meestal is er niet één oorzaak waardoor u een bipolaire stoornis krijgt. Het komt vaak door een combinatie van oorzaken. De belangrijkste drie oorzaken zijn: biologische, psychische en sociale oorzaken.

Biologische oorzaken
Er zijn een aantal biologische oorzaken:

  • Uit onderzoek binnen families waar bipolaire stoornis voorkomt, blijkt dat de kans om een stemmingsstoornis te krijgen voor een deel erfelijk kan zijn.
  • Bij mensen met een stemmingsstoornissen zijn de stoffen die nodig zijn om zenuwcellen in de hersenen goed te laten werken, niet met elkaar in evenwicht. Dat is uit onderzoek gebleken. Met medicijnen kan dit evenwicht worden hersteld.
  • Sommige lichamelijke ziekten kunnen ook een stemmingsstoornis veroorzaken. Zo kan iemand met een schildklieraandoening last krijgen van een depressie.
  • Het gebruik van verkeerde medicijnen of te veel medicijnen, kan een manie veroorzaken.
  • Als iemand cocaïne of wekamine gebruikt, kan hij in een toestand komen die op een manie lijkt.
  • Drank- of drugsgebruik kunnen stemmingsstoornissen veroorzaken. Maar mensen kunnen ook meer drank of drugs gaan gebruiken als ze een stemmingsstoornis hebben.


Sociale oorzaken

Sociale oorzaken zijn heftige gebeurtenissen die een groot effect op uw leven hebben. Bijvoorbeeld relatieproblemen of een echtscheiding, ziekte of dood van uw partner, spanningen op het werk. Ook positieve gebeurtenissen kunnen soms heel ingrijpend zijn, zoals de geboorte van een kind.

Psychische oorzaken
Psychische oorzaken gaan over hoe goed u in staat bent om uw problemen te ‘dragen’. Dat noemen we draagkracht. Hoe goed kunt u met problemen omgaan, durft u hulp van vrienden of familie te vragen? Dat, en andere karaktereigenschappen spelen een rol.