BIPOLAIRE STOORNIS - ALGEMEEN

Let op: Deze pagina bevat verouderde informatie. De NVvP werkt momenteel aan nieuwe content.

Wat is een bipolaire stoornis?
Iedereen voelt zich wel eens blij, gelukkig en vol energie, maar ook wel eens moe, verdrietig of in de put. Dit zijn normale gevoelens. Ze horen bij het geluk en de problemen in het leven, die iedereen heeft. Die gevoelens kunnen enkele uren of dagen duren. Het zijn normale variaties van iemands stemming.

Als bij iemand de variatie in stemmingen niet normaal is, noemen we dat een stemmingsstoornis. Er bestaan een aantal stemmingsstoornissen. Als iemand gedurende langere tijd te uitgelaten en vol energie is, spreken we van een manie. Is iemand juist veel te somber zonder zich erover heen te kunnen zetten, dan spreken we van een depressie. Een manie is dus het tegenovergestelde van een depressie. Als bij iemand de stemming heel sterk afwisselt, waarbij hij/zij langere tijd of té uitgelaten of té somber is, spreken we van een bipolaire stoornis. (Vroeger werd dat een manisch-depressieve stoornis genoemd.)

Bij een bipolaire stoornis kunnen de stemmingswisselingen af en toe voorkomen, met periodes van een normale stemming tussendoor. Ze kunnen ook snel achter elkaar optreden. Bij sommige mensen staat de manie op de voorgrond, bij anderen de depressie. Een manische periode kan worden gevolgd door een depressie, maar andersom kan ook. De stemmingen kunnen extreme vormen aannemen, zowel naar de depressieve als naar de manische kant.

Bij wie komt een bipolaire stoornis voor?
Stemmingsstoornissen zijn psychiatrische ziekten. Het is vaak rond het 20ste levensjaar dat mensen er voor het eerst last van kunnen krijgen. Maar ook bij kinderen en jongeren kunnen zich verschijnselen voordoen die op deze ziekte wijzen.
Stemmingsstoornissen komen veel voor. Tien procent van de mannen en twintig procent van de vrouwen maakt in zijn/haar leven een depressie door. En één tot twee procent van de mannen en vrouwen krijgt een manie, en daarmee een bipolaire stoornis.