OVER DE NVVP

De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) is een ledenvereniging van, voor en door psychiaters. Bijna 4.000 psychiaters en psychiaters in opleiding zijn lid van de vereniging.

De vereniging stelt zich ten doel “de bevordering van de psychiatrie in de breedste zin, de behartiging van de wetenschappelijke en beroepsmatige belangen van psychiaters, de bevordering en stimulering van opleiding en scholing en de bevordering en bewaking van de kwaliteit van de psychiatrie” (Statuten 2006). Vertaald in een bondige missie zet de NVvP zich in voor een goede psychiatrische patiëntenzorg in Nederland. Dit alles in de eerste plaats voor de patiënt en zijn of haar naastbetrokkenen. 

De activiteiten van de vereniging rusten op vier pijlers:
1. Positionering en belangenbehartiging
2. Kwaliteit van zorg
3. Opleiding
4. Wetenschap
Daarnaast zijn communicatie en organisatie aspecten die deze pijlers overstijgen.

Ledenraad

De Ledenraad met 20 leden is het hoogste orgaan binnen de vereniging en heeft een toezichthoudende functie.

Lees meer

Bestuur

Het verenigingsbestuur is belast met het dagelijks bestuur van de NVvP en is daarvoor verantwoording verschuldigd aan de Ledenraad.

Lees meer

Verenigingsbureau

Het verenigingsbureau van de NVvP verzorgt alle uitvoerende en ondersteunende taken voor de vereniging.

Lees meer

Onderwijsbureau

Het onderwijsbureau van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie ontwikkelt op landelijk niveau cursorisch onderwijs voor en met de 37 vervolgopleidingen tot psychiater.

Lees meer

Commissies, Afdelingen & Platforms

Het verenigingsbestuur laat zich per pijler adviseren door een strategische adviescommissie. Daarnaast kent de NVvP diverse commissies, werkgroepen, afdelingen en platforms.

Lees meer

Vacatures

Er zijn momenteel geen vacatures

Federatie Medisch Specialisten

De NVvP is aangesloten bij de Federatie Medisch Specialisten. 

lees meer