Ledenraad

De Ledenraad (zittingstermijn van 3 jaar) is het hoogste orgaan binnen de vereniging en heeft een toezichthoudende functie. De Ledenraad heeft als taak het strategisch beleid vast te stellen en op basis daarvan toezicht uit te oefenen op het Verenigingsbestuur. Dit geschiedt op basis van een jaarlijks goed te keuren strategisch beleidsplan c.q. jaarplan en een jaarlijkse evaluatie van de strategische doelrealisering. Heeft u een vraag of verzoek voor de Ledenraad? Neem dan contact op via ledenraad@nvvp.net.  

De samenstelling van de Ledenraad per april 2018 is als volgt:

Foto Cecile Gijsbers van Wijk
Dr. C.M.T. (Cecile) Gijsbers van Wijk
Foto Cynthia Blanker
C.R. (Cynthia) Blanker
Marjolein Bannink tcl
M. (Marjolein) Bannink
Foto Duuk Sierink
H.D. (Duuk) Sierink
Els van den Ban nieuw
Dr. E.F. (Els) Ban, van den
Foto Erik van Duijn
Dr. E. (Erik) Duijn, van
Foto Floortje Plas
F.M.J. (Floortje) Plas
Jan Smulders
J.N.J. (Jan) Smulders
Foto Joost Mertens
J.B.C. (Joost) Mertens
Foto Marijke Booij
M.M. (Marijke) Booij
Foto Natasja van de Weg
N. (Natasja) Weg, van de
Foto Paul Jochems
P.A. (Paul) Jochems
Dr. P.F.A. (Pieter) Nijs, de
Frans Huitema-tc
F.M. (Frans) Huitema
Sjef Meuwissen
J.T.A. (Sjef) Meuwissen
H.S. (Hilmar) Backer
Willem Wenniger
W.F. (Willem) Maillette de Buy Wenniger
Jan Willem Louwerens-tc
J.W. (Jan Willem) Louwerens