Ledenraad

De Ledenraad (zittingstermijn van 3 jaar) is het hoogste orgaan binnen de vereniging en heeft een toezichthoudende functie. De Ledenraad heeft als taak het strategisch beleid vast te stellen en op basis daarvan toezicht uit te oefenen op het Verenigingsbestuur. Dit geschiedt op basis van een jaarlijks goed te keuren strategisch beleidsplan c.q. jaarplan en een jaarlijkse evaluatie van de strategische doelrealisering.

In het Voorjaar 2024 kiezen leden van de NVvP een nieuwe Ledenraad. Op deze verkiezingspagina (inlog) vindt u daarover meer informatie.

Heeft u vragen of opmerkingen voor de Ledenraad? Neem dan contact op via ledenraad@nvvp.net

 

De samenstelling van de Ledenraad per november 2023:

 • de heer H.S. Backer
 • mevrouw Dr. E.F. van den Ban
 • mevrouw Dr. A.M.J.J. Bour
 • mevrouw Drs L. van Dalen
 • mevrouw J.M.C. van Dam
 • de heer M.M.M.G. Debije
 • mevrouw M.I. van Dord
 • de heer F.L. Gerritse
 • de heer G.F. Gökçe
 • mevrouw L.E. Kalma
 • mevrouw B.H.J. Lardinoye
 • de heer T.V. van Lent
 • de heer J.B.C. Mertens
 • de heer J.T.A. Meuwissen
 • de heer Dr. P.F.A. de Nijs
 • de heer F. Oostervink
 • mevrouw F.M.J. Plas
 • mevrouw W. van der Plas
 • de heer J.N.J. Smulders
 • mevrouw L.E. de Wit