Federatie Medisch Specialisten

Per 1 januari 2015 is de Federatie Medisch Specialisten opgericht. In deze federatie bundelen alle 32 wetenschappelijke verenigingen, de voormalige Orde van Medisch Specialisten (OMS) en de Landelijke vereniging Artsen in Dienstverband (LAD) hun krachten voor een forse versteviging van de positie van medisch specialisten en een krachtige impuls voor nog betere patiëntenzorg.

Ook psychiaters ervaren dat de zorg ingrijpend verandert en dat dit schade toebrengt aan onze patiënten en ons vak. Om de beste zorg voor de patiënt te kunnen blijven garanderen en de zeggenschap over de specialistische zorg veilig te kunnen stellen, is het nodig om de handen als specialisten ineen te slaan. Onder het motto ‘samen bereik je meer’ kunnen psychiaters in de federatie samen met alle andere specialisten een vuist maken in het belang van onze patiënten en ons vak.

In de Federatie ligt het accent op vakinhoudelijke kwaliteit en opleiding als uitgangspunten voor verantwoorde medische zorg aan patiënten en op externe communicatie ter verbetering van het imago van medisch specialisten. Vanuit de Federatie worden de gemeenschappelijke beroepsbelangen behartigd in de politiek en aan cao-tafels om de positie van de medisch specialist te verstevigen. De Federatie kent daarnaast een zeer uitgebreide individuele en juridische dienstverlening voor medisch specialisten.

Kennis- en Dienstverleningscentrum

Wie is aangesloten bij de Federatie Medisch Specialisten via zijn of haar wetenschappelijke vereniging, lid is van de LAD of De Jonge Specialist kan kosteloos voor 20 uur per jaar juridische dienstverlening krijgen van het Kennis- en dienstverleningscentrum.

Ledenvoordeel

Iedereen die is aangesloten bij de Federatie via zijn of haar wetenschappelijke vereniging kan profiteren van diverse kortingen op verzekeringen en ledenvoordeel. Bekijk het complete overzicht van onze kortingen en voordelen.