AUTISME BIJ KINDEREN - MEER INFO

Let op: Deze pagina bevat verouderde informatie. De NVvP werkt momenteel aan nieuwe content.

Richtlijn Diagnostiek en behandeling van autismespectrumstoornissen bij volwassenen
Behandelrichtlijn voor volwassenen

Samenvatting richtlijn Diagnostiek en behandeling van autismespectrumstoornissen bij volwassenen
Samenvatting behandelrichtlijn voor volwassenen

Richtlijn Diagnostiek en behandeling van autismespectrumstoonissen bij kinderen en jeugdigen
Behandelrichtlijn voor jeugd


Nederlandse Vereniging voor Autisme voor mensen met een aandoening uit het spectrum van autistische stoornissen (NVA)
Vereniging die zich inzet voor de belangen van mensen met autisme en hun naasten in alle levensfasen en op alle levensterreinen

Oudervereniging Balans
Landelijke vereniging voor ouders van kinderen met een leer- en/of gedragsstoornis

Kenniscentrum kinder- en jeugdpsychiatrie
Landelijke netwerkorganisatie waarin professionals, experts, onderzoekers, ouders en kinderen samenwerken aan de wetenschappelijke onderbouwing van het dagelijkse werk in de kinder- en jeugdpsychiatrie

PAS (Personen uit het Autismespectrum)
Belangenvereniging voor en door normaal- tot hoogbegaafde volwassen personen met autisme