AUTISME BIJ KINDEREN - BEHANDELING

Let op: Deze pagina bevat verouderde informatie. De NVvP werkt momenteel aan nieuwe content.

Autisme is niet te genezen. Het natuurlijke verloop laat zien dat de verschijnselen tijdens de eerste zeven jaren van het leven het ergst zijn. Tot aan de puberteit treedt er meestal enige verbetering op, er is meer contact mogelijk en de extreme gevoeligheid voor prikkels neemt af. Uiteindelijk zal ongeveer driekwart van de volwassenen met autisme aangewezen zijn op beschermde woon- of werkvormen. Slechts één op de tien zal zelfstandig kunnen leven. Toch kan in de begeleiding veel gedaan worden om de kwaliteit van leven voor mensen met autisme te verbeteren en de last voor de omgeving te verlichten.

De ‘normale’ ontwikkeling zal steeds gestimuleerd moeten worden. Om dit te bereiken zal de omgeving aangepast worden aan de handicap van het kind met autisme: structuur in tijd en plaats, maximale voorspelbaarheid en het ondersteunen van wat gezegd wordt met plaatjes en beelden, vormen de basis. Binnen die veilige omstandigheden kan het kind vaardigheden aanleren die zijn aanpassingsvermogen vergroten. Voor deze opvoeding in communicatie zijn verschillende programma’s ontwikkeld. Hier wordt ook gebruik van gemaakt op dagverblijven en scholen voor speciaal onderwijs.

Het aanleren van (sociale) vaardigheden bij kinderen met autisme verloopt moeizaam. Zij leren niet van ervaring, iedere situatie is voor hen weer nieuw. Het steeds moeten herhalen en blijven stimuleren vraagt veel van de begeleiders. Ouders van autistische kinderen voelen zich vaak machteloos of hebben moeite de ernst van de stoornis te accepteren. Daarom hebben ouders vaak intensieve ondersteuning nodig. Zij krijgen bijvoorbeeld voorlichting over autisme in het algemeen, er wordt inzicht gegeven in de mogelijkheden en beperkingen van hun eigen kind en hen wordt praktische ondersteuning aangereikt. Deze ondersteuning kan bestaan uit ouderbegeleiding, hulp aan huis of logeer mogelijkheden voor het kind. Het is belangrijk dat ouders en andere gezinsleden ook eens afstand kunnen nemen van de dagelijkse zorgen bij de begeleiding van een autistisch kind en het gevoel hebben er niet alleen voor te staan.

Er bestaan geen geneesmiddelen die autisme kunnen verhelpen. Wel kunnen medicijnen nuttig zijn om bijkomende problemen zoals angsten, depressies, dwanggedragingen, slaapproblemen, zelfverwonding in goede banen te leiden.

Behandeling van autisme gebeurt veelal in een team van verschillende deskundigen met ruime ervaring op het gebied van autisme en een grondige kennis van de maatschappelijke mogelijkheden.