Wet- en regelgeving

In de ggz/gezondheidszorg zijn verschillende wetten van toepassing, die aangrijpen op toegankelijke, betaalbare en kwalitatief goede zorg voor iedereen. Een deel daarvan is gericht op het stroomlijnen van het primaire proces van zorgverlening, een ander deel is gericht op de werking van het gezondheidszorgstelsel.

Er is een scala aan wetten rond het primaire proces van zorgverlening. De wetten die een direct verband hebben met het primaire proces hebben onder meer betrekking op de kwaliteit van de zorg. Deze wetten stellen bijvoorbeeld eisen aan zorginstellingen of aan de arts-patiënt relatie (Wgbo). Andere wetten stellen eisen aan de zorgverleners zelf.