Zorgverzekeringswet (Zvw)

De Zorgverzekeringswet (Zvw) is een Nederlandse wet die op 1 januari 2006 in werking is getreden. De Zvw maakt deel uit van het Nederlandse zorgverzekeringsstelsel. De Zvw stelt een zorgverzekering verplicht voor alle Nederlandse ingezetenen en mensen die in het buitenland wonen maar vanuit Nederland inkomsten uit arbeid ontvangen

Het Zorginstituut Nederland adviseert de minister van VWS over de inhoud en de omvang van het basispakket. De minister beslist uiteindelijk wat er in het basispakket zit en wat niet. Daarnaast bepaalt de Zvw dat verzekeraars verplicht zijn iedereen te accepteren en zij zorgverzekeringen niet mogen beëindigen bij slecht schadeverloop.

Men betaalt zowel een nominale premie als een inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekering. De nominale premie is de premie die de verzekerde direct aan de verzekeraar betaalt. De inkomensafhankelijke bijdrage betaal je aan de belastingdienst afhankelijk van het inkomen: hoe hoger het inkomen, hoe hoger de bijdrage.