Wet verplichte ggz

Iemand die een gevaar vormt voor zichzelf of zijn omgeving kan gedwongen worden opgenomen in een GGZ-instelling. De procedure voor gedwongen opname staat momenteel in de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet bopz). Deze wet geldt voor mensen met een psychische stoornis of een verstandelijke beperking en voor mensen met geheugenproblemen of dementie. De Wet bopz geldt alleen voor instellingen die daarvoor een bopz-aanmerking hebben. Deze vergunning krijgt de instelling van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Op 23 januari 2018 zijn onderstaande wetten aangenomen door de Eerste Kamer.
 - de Wet Verplichte ggz, voor psychiatrische patiënten;
 - de Wet Zorg en dwang, voor mensen met een verstandelijke handicap of dementie.

Beide wetten treden per 1 januari 2020 in werking. De Wet forensische zorg (Wfz) per 1 januari 2019 m.u.v. het schakelartikel met de Wvggz.  

De opsplitsing van de Wet bopz in twee regelingen vergroot de rechtsbescherming van de patiënt. De psychische problemen van psychiatrische patiënten en verstandelijk gehandicapten of demente mensen verschillen. De twee groepen hebben eigen kenmerken en belangen. Met afzonderlijke regelingen sluit de wetgeving hier beter bij aan.