Kwaliteitsbeleid

Goede kwaliteit van zorg betekent toegankelijke, kwalitatief hoogwaardige zorg die op een veilige manier wordt geboden. De zorg wordt ontwikkeld, aangeboden en geëvalueerd in nauwe samenwerking met patiënten.

De NVvP ontwikkelt en onderhoudt een samenhangend pakket van kwaliteitsbeleid en instrumenten waarmee zij de professionaliteit van haar leden stimuleert en bewaakt. Dit pakket bestrijkt het hele continuüm; van sturen op kwaliteit tot optimaal functioneren.

Behalve om de kwaliteit van het medisch handelen gaat het daarbij ook om de professionele attitude en de beroepsethiek. De vereniging herijkt tijdig bestaande instrumenten zoals kwaliteitsstandaarden (richtlijnen) en de beroepscode en ontwikkelt en implementeert nieuw beleid.