Optimaal functioneren

De optimaal functionerende medisch specialist kenmerkt zich door het werken aan een voortdurende verbetering van zijn tijdens de opleiding verkregen competenties zoals gedefinieerd in het CanMeds model en het inzetten daarvan ten behoeve van de patiënt en de maatschappij. Daarbij volgt de arts uiteraard de door hem afgelegde eed/belofte.

Medisch specialisten kunnen door elkaar beter te ondersteunen en vaker aan te spreken de kwaliteit en veiligheid van de zorg voor patiënten verder verbeteren. De Federatie Medisch Specialisten en de wetenschappelijke verenigingen (waaronder de NVvP) pleiten daarom voor een aanscherping van verschillende afspraken en verbeterinstrumenten, zoals de kwaliteitsvisitaties. Deze voorstellen staan in het visiedocument 'Optimaal functioneren van medisch specialisten'.