Kwaliteitsvisitatie

Eén van de eisen voor herregistratie van medisch specialisten is deelname aan de kwaliteitsvisitatie van de betreffende wetenschappelijke medisch specialistenvereniging (artikel D 18 Kaderbesluit 2013 CCMS). De kwaliteitsvisitatie van de NVvP is een model voor kwaliteitstoetsing, bewaking en bevordering dat voor en door psychiaters is ontwikkeld. De kwaliteitsvisitatie is een ter plaatse te verrichten onderzoek onder een groep psychiaters door collegae psychiaters, waarbij op basis van zelfevaluatie continue kwaliteitsverbetering van de zorgverlening aan patiënten wordt nagestreefd. Het doel is een zo objectief mogelijk oordeel te krijgen over de kwaliteit van zorg die door de gevisiteerde psychiaters wordt geleverd.

Contact

Mail ons via visitatie@nvvp.net 

Wij streven ernaar u binnen 2 werkdagen van een antwoord te voorzien.

GERELATEERDE ONDERWERPEN

Externe Links

Naar Visitatiesysteem Exata

'Kwaliteitsvisitatie legt focus op lerende netwerken'
De Psychiater (jaargang 28, nr. 8, december 2021)