1 jul 2021

Tolkenkosten ggz vanaf 2022 vergoed door zorgverzekeraars

Héél mooi nieuws: de kosten van tolken in de GGZ kunnen vanaf 1-1-2022 in rekening worden gebracht bij zorgverzekeraars. Dat heeft de Nederlandse Zorgautoriteit officieel bekend gemaakt.

Tolken-vegoed-door-zorgverzekeraars

De Nederlandse Verenging voor Psychiatrie pleitte daarvoor samen met Simone Goosen,  campagneleider Tolken terug in de zorg, alstublieft van de Johannes Wier Stichting e.a.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de b-release van de regels voor het zorgprestatiemodel beschikbaar gesteld, bestemd voor de ggz en de forensische zorg. In deze release zitten een aantal wijzigingen. Zo kan de inzet van de talentolk voortaan apart in rekening worden gebracht. Voorheen zat de toeslag voor de inzet van een talentolk verwerkt in de tarieven. Zorgaanbieders die veel cliënten hadden die de Nederlandse taal niet machtig waren, maakten bovengemiddeld veel kosten en kwamen hierdoor soms niet uit met de tarieven. Dat wordt met de uitbreiding van de toeslag voor de tolk gebarentaal nu opgelost. De generieke opslag voor de talentolk die nu in de tarieven zit versleuteld, verdwijnt. Dit zorg voor een beperkte daling van de tarieven van met ongeveer 0,1%.

Forugh Karimi, voorzitter afdeling Transculturele Psychiatrie van de NVvP: “Dit is rechtvaardigheid en zorg zoals die moet zijn. Elke patiënt heeft het recht zich verstaanbaar te maken en de informatie van de hulpverlener goed te begrijpen (informed consent). Hopelijk wordt hiermee een groot obstakel op de weg naar gelijke toegang tot geestelijke gezondheidszorg voor mensen met een taalbarrière deels opgeruimd. We hopen dat zorgverleners breed gebruik zullen maken van deze dienst en zich verder willen inspannen voor cultuur-sensitieve zorg.

De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie zette zich in voor de campagne Dit is een kind, geen tolk. Net als Eddy Sas en Ate Osinga van ARQ Centrum '45 die de financiering van tolken sinds een paar jaar onvermoeibaar aankaartten bij het Ministerie VWS! Verder zetten medewerkers van het Ministerie VWS, Zorginstituut Nederland, Nederlandse Zorgautoriteit en Zorgverzekeraars Nederland, de Nederlandse ggz, en Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) zich in en Marco Varkevisser die de puzzel hebben opgelost!

Tamara van Ark gaf in antwoord op Kamervragen begin dit jaar al aan dat de financiering van tolken ook voor alle vormen van zorg geregeld moet worden. Tolken zijn tenslotte een randvoorwaarde wanneer een taalbarrière het bieden van goede zorg in de weg staat.

Voor asielzoekers met een COA-zorgpas kunnen zorgverleners ook nu al een tolk inschakelen via telefoonnumer 020 - 820 2892.

De Johannes Wier Stichting gaat door met pleiten voor ÉÉN TELEFOONNUMMER voor álle zorgverleners en álle patiënten. Want alleen als dat geregeld is kunnen alle zorgverleners snel en zonder zoekwerk een tolk inschakelen.

Zie Campagne 'Dit is een kind, geen tolk' april 2021

  • Deze week startte de NVvP met de Johannes Wier Stichting en AJN Jeugd Artsen de campagne ‘Dit is een kind, geen tolk’ om zorgprofessionals op te roepen geen kinderen meer toe te laten als tolk in de spreekkamer, omdat tolken voor volwassenen mentaal schadelijk is voor kinderen. En om hierover bewustzijn te creëren via media.
  • Jeugdarts Petra de Jong en de Somalisch-Nederlandse Samiya die als kind- en nog- veel tolkte voor ouders en familie vertellen waarom dat geen goed idee is in Met het Oog op Morgen op NPO radio 1 (terugluisteren op minuut 42.25’ tot 53.30’)
  • In het NPO radio 1 journaal maken Simone Goosen, campagneleider ‘Tolken terug in de zorg’ van de Johannes Wier Stichting en Psychiater Forugh Karimi, voorzitter Transculturele Psychiatrie van de NVvP, duidelijk waarom inzet van kinderen als tolk bij de dokter moet stoppen! Forugh Karimi: “Wij kunnen als psychiaters niet toestaan dat kinderen de rol van de ouders over moeten nemen en zwaar belast worden met gezondheidsproblemen van hun ouders en de verantwoordelijkheid die goed te vertalen. Dat verstoort een gezonde persoonlijkheidsontwikkeling.”
  • Het Reformatorisch Dagblad Jeugdartsen en psychiaters: laat kind nooit tolken in spreekkamer
  • Begin juni sprak Forugh Karimi, voorzitter afdeling Transculturele psychiatrie haar zorgen uit. ‘Geen tolken in de zorg, en kinderen draaien ervoor op.’in De Kanttekening: https://dekanttekening.nl/samenleving/geen-tolken-in-de-zorg-en-kinderen-draaien-ervoor-op/

Zie ook
Kinderen nieuwkomers dupe van tolkengebrek in de zorg en noodkreet KNMG al in 2017