BIPOLAIRE STOORNIS - VALPROAAT

Terug naar bipolaire stoornis - behandeling.

Wat is valproaat?
Valproaat werkt vooral goed bij acute manische ziekte-episoden. Het werkt minder goed bij acute depressies. De werking tegen het opnieuw optreden van manische of depressieve ziekte-episoden is (nog) niet zo duidelijk aangetoond als van lithium, maar lijkt redelijk tot goed te zijn.

Meisjes en vrouwen die zwanger willen worden moeten het middel niet gebruiken.

Uw arts schrijft valproaat voor als lithium (of carmabazepine) niet of onvoldoende werkt, u daar niet tegen kan of als u geen lithium wilt gebruiken. Het wordt ook wel voorgeschreven samen met lithium of carbamazepine als valproaat alleen niet voldoende werkt. Valproaat wordt ook wel valproïnezuur genoemd.

Hoe neemt u valproaat in? En hoe vaak?
U neemt valproaat in als tablet, capsule of drank. De medicatie wordt gewoonlijk twee maal per dag ingenomen. Als u tablet met verlengde werking gebruikt, kunt u de hele dagdosis ineens innemen.

Hoe lang krijgt u valproaat?
Als valproaat goed aanslaat en u er goed tegen kunt, zal uw arts u adviseren om het middel langdurig te gebruiken.

Niet voor meisjes en voor vrouwen die zwanger willen worden of zwanger zijn
Valproaat mag NIET worden gebruikt door meisjes of vrouwen in de vruchtbare leeftijd of tijdens de zwangerschap. Het medicijn is namelijk gevaarlijk voor ongeboren baby’s. U mag het middel alleen gebruiken als andere behandelingen niet helpen of u andere medicijnen niet goed verdraagt.

 • Gebruikt u valproaat en heeft u hierover zorgen of vragen? Neem contact op met uw arts.
 • Wilt u niet zwanger worden en gebruikt u valproaat? Gebruik dan effectieve voorbehoedsmiddelen en overleg met uw arts.
 • Wilt u zwanger worden en gebruikt u valproaat? Neem direct contact op met uw arts.

Welke bijwerkingen heeft valproaat?
Valproaat wordt meestal goed verdragen. De meest voorkomende bijwerkingen zijn:

 • maagdarmklachten als maagkrampen, misselijkheid, braken en diarree; deze klachten komen vooral in het begin van de behandeling voor
 • sufheid en slaperigheid; ook meestal alleen in het begin optredend
 • beven van de handen, vooral bij wat hogere doseringen
 • toegenomen eetlust en gewicht

Deze bijwerkingen komen soms voor:

 • haaruitval en lichter worden van het haar, meestal tijdelijk
 • onzekere gang (onzekerheid bij het bewegen en praten)

Deze bijwerkingen komen zelden voor:

 • verstoring van de leverfunctie
 • langer bloeden van wonden
 • verminderde aanmaak van witte bloedlichaampjes, wat zich uit in koorts, keelpijn, ontstekingen.

Wat is aan deze bijwerkingen te doen?
Uw arts kan zoeken naar de laagst werkzame dosering, of u kunt in het begin van de behandeling de dosering langzamer opbouwen.

 • bij misselijkheid en maagdarmklachten: neem valproaat bij het eten in, of schakel over op een speciale (‘enteric coated’) tablet.
 • bij beven: als dit niet wordt verminderd door een lagere dosis kunt u eventueel aanvullend het medicijn propranolol krijgen. Minder koffie en alcohol drinken helpt ook tegen hinderlijk beven.
 • bij haaruitval: hoewel dit meestal vanzelf overgaat, kan behandeling met sporenelementen (zink, selenium) zinvol zijn.
 • bij zwaarder worden: uw arts kan een dieet voorschrijven waarbij u minder calorieën eet.

Kijk uit voor een valproaatvergiftiging
Pas bij extreem hoge dosis kunnen ernstige bijwerkingen optreden. Een begin van een vergiftiging kan zijn:

 • ernstig trillen
 • duizeligheid
 • sufheid en/of slaperigheid

Welke controles krijgt u?
Controle van het bloed is, zodra de juiste dosis eenmaal is vastgesteld, nog maar weinig nodig. In het begin wordt uw bloed maandelijks gecontroleerd. Later is controle eenmaal per jaar meestal voldoende. Het bloed moet 12 uur na de laatste inname worden afgenomen.

Meer lezen over dit medicijn?
Lees meer over valproaat op www.apotheek.nl, de website van de beroepsvereniging van apothekers (KNMP). NB: op deze website wordt het medicijn valproïnezuur genoemd.