Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialist (SKMS)

Een groot deel van het kwaliteitsbeleid van de medisch-specialistische zorg wordt landelijk ontwikkeld, onderhouden en geborgd. Het Ministerie van VWS en de Federatie Medisch Specialisten zijn overeengekomen dat in het medisch-specialistisch uurtarief een vast bedrag per gewerkt uur wordt gereserveerd voor de bevordering van het kwaliteitsbeleid van medisch specialisten. Sinds 2009 worden deze kosten via de premiegelden van de zorgverzekeraars gereserveerd.

De Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS) die deze kwaliteitsgelden beheert, is opgericht door de Federatie en Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Jaarlijks worden de kwaliteitsgelden beschikbaar gesteld aan de (erkende) wetenschappelijke verenigingen en de Federatie voor het ontwikkelen, onderhouden en implementeren van het kwaliteitsbeleid van medisch specialisten.

Projecten die door SKMS worden gefinancierd kunnen alleen via de wetenschappelijke vereniging of de Federatie worden ingediend. SKMS stelt, na beoordeling aan de hand van vastgelegde criteria (kaderbrief), de kwaliteitsgelden ter beschikking aan de ingediende kwaliteitsprojecten. Deze kwaliteitsprojecten sluiten nauw aan op de dagelijkse praktijk van medisch specialisten waarin samenwerking, verantwoordelijkheid, en transparantie centraal staan. Projecten hebben een maximale doorlooptijd van twee jaar.