Patiëntenvoorlichting

De NVvP vindt het belangrijk dat patiënten goede en betrouwbare voorlichting krijgen over psychiatrische ziekten. Daarom heeft de NVvP online patienteninformatie beschikbaar ter ondersteuning van de voorlichting door psychiaters.

Doel van deze patiënteninformatie is om handvatten te bieden aan de psychiater om met de patiënt in gesprek te gaan over zijn/haar ziektebeeld, en de patiënt (en naastbetrokkenen) goede, betrouwbare en onafhankelijke informatie (‘naslagwerk’) te bieden over het ziektebeeld, zodat hij/zij kan leren omgaan met de ziekte en weer grip krijgt op het leven.

De inhoud van de patiënteninformatie is samengesteld door een redactie van psychiaters, opgezet volgens een vast stramien en wordt zoveel mogelijk afgestemd op de voor de beroepsgroep geldende normen voor verantwoorde zorg, in dit geval de behandelrichtlijnen van de NVvP.

GERELATEERDE ONDERWERPEN