Ondersteuning GGZ (POH-GGZ)

De Ondersteuning GGZ richt zich op het ondersteunen van de huisartsen bij een optimale behandeling, consultatie of doorverwijzing en terugverwijzing naar de Generalistische Basis GGZ of de Gespecialiseerde GGZ. De ondersteuning speelt een belangrijke rol bij de begeleiding van de stabiele chronische patiënt met psychische problematiek in de wijk. Dit gebeurt altijd in overleg met de huisarts, zorgverleners uit de Generalistische Basis GGZ of de Gespecialiseerde GGZ.

Het ondersteunende team kan bestaan uit onder andere de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg (POH-GGZ), de Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige (SPV-er) of een andere hulpverlener, zoals een Algemeen Maatschappelijk Werker (AMW-er). Daarnaast bestaat de ondersteuning uit consulten met onder andere de psychiater, psychotherapeut, kaderhuisarts GGZ, klinisch psycholoog, eerstelijnspsycholoog of gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog).