Gespecialiseerde GGZ

Per 2014 kent het zorgstelsel de Generalistische Basis GGZ en de Gespecialiseerde GGZ. De Gespecialiseerde GGZ kenmerkt zich door een hoge mate van complexiteit van behandeling, waarbij veel specialistische kennis nodig is. Bij de doelgroep kan de kwaliteit van leven (ernstig) onder druk staan. Er is sprake van stoornis die benoemd is in het Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM). De Gespecialiseerde GGZ kent een sterke diagnostische functie onder verantwoordelijkheid van een klinisch psycholoog, psychotherapeut of psychiater. De behandeling in de Gespecialiseerde GGZ is gericht op herstel of op rehabilitatie van de patiënt.