De Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) is een classificatiesysteem waarin internationale afspraken zijn gemaakt over welke criteria van toepassing zijn op een bepaalde psychische stoornis op basis van (nieuwe) wetenschappelijke inzichten. Het is nadrukkelijk géén diagnose-handboek. Het stellen van een diagnose gebeurt door uitgebreid en nauwkeurig psychiatrisch onderzoek volgens de daarvoor geldende richtlijnen.

De Nederlandse vertaling van de DSM-5 is in 2014 uitgebracht. De invoering van de DSM-5 heeft geen directe gevolgen voor de behandeling van de patiënt. Het kan zijn dat bepaalde classificaties uit de DSM-IV niet meer gebruikt worden en dat patiënten met dezelfde soort klachten nu een iets gewijzigde classificatie krijgen. Omdat het hier gaat om een classificatie en niet om een diagnose met inhoudelijke betekenis voor de behandeling, hoeft de patiënt hier weinig van te merken.

Anders wordt het als de betaling van de behandeling door de zorgverzekeraar afhankelijk is van een DSM-classificatie. Hierover gaat het Zorginstituut Nederland die met de minister bewaakt wat er in het verzekerd pakket is opgenomen en onder welke voorwaarden.