Generalistische Basis GGZ

Per 2014 kent het zorgstelsel de Generalistische Basis GGZ en de Gespecialiseerde GGZ. DezeGeneralistische Basis GGZ is alleen toegankelijk via de huisarts, bedrijfsarts of jeugdarts. In de Generalistische Basis GGZ wordt alleen een behandeling gestart als er sprake is van een stoornis die benoemd is in het Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) in combinatie met een gemiddeld tot lage beperking van het functioneren. Het gaat hierbij veelal om lichte tot matige, niet complexe problematiek, waarbij sprake is van een goed sociaal netwerk en met een grote kans op herstel. Het kan daarnaast ook gaan om ernstige, maar stabiele problematiek, die geen gespecialiseerde behandeling, maar wel een langdurige monitoring behoeft. De Generalistische Basis GGZ is tevens verantwoordelijk voor goede nazorg, ondersteuning en terugvalpreventie bij mensen die reeds behandeld zijn voor een psychische aandoening.