Euthanasie in de Psychiatrie

Psychiaters worden regelmatig geconfronteerd met een doodswens van psychiatrische patiënten. In de meeste gevallen is deze doodswens een symptoom van de psychiatrische ziekte waaraan de patiënt lijdt. Met toestemming van de patiënt of zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger, behandelt de psychiater de ziekte met de daartoe beschikbare bestaande middelen.

In uitzonderingsgevallen houdt de doodswens aan en hebben medicamenteuze en/of psychotherapeutische behandelingen niet tot het gewenste resultaat geleid. Als het leven met een psychiatrische stoornis door de patiënt als uitzichtloos en ondraaglijk lijden wordt ervaren, kan de patiënt een verzoek om levensbeëindiging door een arts doen.

De richtlijn 'Levensbeëindiging op verzoek bij patienten met een psychiatrische stoornis' (2018) beschrijft een actuele, zorgvuldige en bruikbare procedure die nauwgezet wordt doorlopen bij een verzoek om levensbeëindiging.

NIEUW (maart 2024): Nieuwe ontwikkelingen en praktijken binnen de ggz rond euthanasie op psychische grondslag

LINKS