Alternatieve behandeling

In de NVvP notitie ‘Uitgangspunten niet-reguliere behandelwijzen in de psychiatrie’ worden uitgangspunten neergelegd die naar de visie van de NVvP richting geven aan het handelen van psychiaters en van de vereniging in relatie tot niet-reguliere behandelwijzen. De inhoud van deze notitie sluit aan bij de KNMG gedragsregel “de arts en niet-reguliere behandelwijzen” uit 2008. De uitgangspunten die in deze notitie worden geformuleerd, zijn aanvullend op hetgeen in de KNMG gedragsregel vermeld staat, of vormen een nadere specificatie daarvan.

In april 2013 heeft de NVvP haar standpunt inzake niet reguliere behandelwijzen kenbaar gemaakt. Dit standpunt impliceert onder meer dat er geen accreditatiepunten meer toegekend worden aan cursussen en symposia die (aankomend) psychiaters scholen over therapievormen die niet behoren tot de professionele en wetenschappelijke standaard. Ook zal in de kwaliteitsvisitatie en in de Beroepscode voor psychiaters het behandelen van patiënten met alternatieve therapieën worden afgewezen.