Subvereniging Assistenten Psychiatrie (SAP)

De Subvereniging Assistenten Psychiatrie (SAP) zet zich in voor een goede kwaliteit van de opleiding tot psychiater en de belangenbehartiging van aios psychiatrie. De SAP streeft naar een optimale kwaliteit van de opleiding tot psychiater, waarin de kennis en vaardigheden die nodig zijn in de dagelijkse psychiatrische praktijk en van alle processen rondom het vak worden geleerd. Ook streeft de SAP naar een aantrekkelijk werkveld voor medici.
De SAP biedt aios die geïnteresseerd zijn in het ontwikkelen van beleid buiten hun instelling de mogelijkheid om zich in te zetten in de verschillende afdelingen, platforms en commissies van de NVvP. Om als aios lid deel te nemen aan afdelingen, platforms en commissies dient de aios lid te zijn van de vereniging.
De afdeling SAP omvat een kernbestuur en het algemene bestuur. Het kernbestuur bestaat in ieder geval uit twee voorzitters (duaal voorzitterschap), een penningmeester, een secretaris en een bestuurslid met portefeuille onderwijs.  Het kernbestuur kan (tijdelijk) uitgebreid worden met additionele bestuursleden die specifieke taken hebben. Het algemene bestuur bestaat uit alle SAP leden, dit zijn alle aios die lid zijn van de NVvP.