Voordelen
Lid worden van de NVvP kan wanneer u als psychiater in het specialistenregister van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) staat ingeschreven of wanneer u in opleiding bent tot psychiater. De voordelen van een NVvP lidmaatschap:

  • 8 x per jaar het tijdschrift De Psychiater, inclusief een inlog voor online archief;
  • 10 x per jaar het wetenschappelijk Tijdschrift voor Psychiatrie;
  • korting op diverse NVvP congressen, waaronder het NVvP Voorjaarscongres en voorrang bij inschrijving;
  • toegang tot het ledengedeelte van onze website met exclusieve informatie;
  • de mogelijkheid om u op diverse manieren actief voor de vereniging in te zetten.
  • Gratis lidmaatschap van de NVvP-Boekenclub; bestel boeken met 20% korting!

De NVvP is sinds 2015 een lidorganisatie van de Federatie van Medisch Specialisten. Lees meer over dit lidmaatschap 

Contributie 2024¹
Bijkomende kosten voor het lidmaatschap van een (of meer) afdeling(en), vindt u in het lidmaatschapsformulier onderaan deze pagina.

Gewoon Lidmaatschap

 € 570

Senior Lidmaatschap (niet praktiserend)

 € 142,50

Aios / NVvP Jong Lidmaatschap

 € 142,50

Partner Lidmaatschap

 € 285

Erelid / Lid van Verdienste

Vrijstelling van betaling van contributie

Federatie bijdrage²
(verplicht voor alle praktiserende en geregistreerde medisch specialisten)

 € 607,77

Tijdschrift voor Psychiatrie (verplicht)

 € 82,95

Tijdschrift European Child & Adolescent Psychiatry (optie)

 € 144,97

Tijdschrift Transcultural Psychiatry (optie)

 € 47,20

Tijdschrift Culture, Medicine & Psychiatry (optie)

 € 107,98

Nb. Aan het NVvP lidmaatschap (Gewoon, Senior en Aios/NVvP Jong) is een abonnement op het Tijdschrift voor Psychiatrie (kosten 78,55 euro) onlosmakelijk verbonden.

1) Indien u in het lopende contributiejaar lid wordt van de NVvP bent u contributie verschuldigd over de resterende kwartalen van het jaar.
2) Sinds januari 2015 vormen alle 32 wetenschappelijke verenigingen en de LAD de Federatie Medisch Specialisten. Voor het totaal aan activiteiten op Kwaliteitsbeleid, Opleidingsbeleid, Wetenschapsbeleid, externe communicatie, gezamenlijke belangenbehartiging in de politiek en aan de CAO-tafels, individuele en juridische dienstverlening en advies, korting op verzekeringen én toezending van het blad Medisch Contact, is voor iedere geregistreerde en praktiserende medisch specialist een Federatiebijdrage vastgesteld. Deze jaarlijkse Federatiebijdrage wordt door de NVvP geïnd, apart van de NVvP-contributie.


Lidmaatschapsformulier

Meld u aan door onderstaand formulier volledig in te vullen en direct te verzenden.

Betaling van de contributie kan uitsluitend via automatische incasso. Daartoe stuurt u het machtigingsformulier ingevuld en ondertekend samen met uw RGS verklaring naar secretariaat@nvvp.net.

Let op: enkel volledige lidmaatschapsaanvragen worden verwerkt. Dit wil zeggen inclusief ondertekend machtigingsformulier en een geldig RGS-bewijs. Een geldig RGS-bewijs kenmerkt zich door het document waarop uw naam, registratiedatum en specialisme psychiatrie zichtbaar zijn.

De NVvP verwerkt uw persoonsgegevens conform haar privacy statement.
Indien u vragen heeft over het lidmaatschap en aanmelden, kunt u contact opnemen met de vereniging.
Velden met een rode ster in onderstaand aandmeldformulier zijn verplichte velden.