Welkom bij Psychiatrie Praat

NVvP_Logo_Podcast_final_jpg

Dé nieuwe podcast van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) voor psychiaters en iedereen die geïnteresseerd is in belangrijke ontwikkelingen binnen de psychiatrie.

Aflevering: ZORGEVALUATIE (.mp3)
03 mei 2022
Zorgevaluatie gaat over het verbeteren van bestaande zorg door het sturen op bewezen effectieve zorg. De Federatie Medisch Specialisten heeft 175 zorgevaluatie trajecten lopen met bijbehorende financiering. En er is een Kennisagenda Psychiatrie opgesteld, waarin 10 kennishiaten zijn opgesomd. Maar het onderzoek naar die kennishiaten komt nog niet van de grond en psychiaters zoeken nog niet actief naar samenwerking met onderzoekers. Hoe komt dat en hoe zet u de eerste stappen? Podcast-host Gerdie Schreuders interviewt Prof. dr. Jelle Ruurda, chirurg en bestuurslid van de Federatie Medisch Specialisten.

Meer weten?
Op het NVvP Voorjaarscongres van 11 – 13 mei in het MECC Maastricht kunt u zich inschrijven voor zogenaamde Matchmaking sessies die leiden tot concrete samenwerkingen tussen onderzoekers en psychiaters rondom een kennishiaat (die al zijn vastgesteld in de Kennisagenda Psychiatrie) en die leiden tot een gemeenschappelijk onderzoeksvoorstel en een subsidieaanvraag. Ook is er een sessie van expert Sjoerd Repping over dit onderwerp. Alle informatie hierover vindt u op de website van het Voorjaarscongres. Meer relevante informatie over zorgevaluatie vindt u in het thema-dossier van de Federatie Medisch Specialisten.