Matchmakingsessies stimuleren nieuw zorgevaluatieonderzoek

Kennishiaten als laaghangend fruit: verbind u aan nieuwe consortia en meld u aan voor een of meerdere Matchmakingsessies!

Zorgevaluatie en kennisagenda’s zijn onmisbaar als we de aansluiting bij de rest van het medisch veld willen behouden. Ook vormen ze een uitgelezen kans om onderzoek en zorg te verbinden en zo onze praktijkvoering inspirerender en harmonieuzer te maken.

Daarom vinden op het Voorjaarscongres rond de Kennisagenda Psychiatrie ook 3 matchmakingsessies plaats om onderzoekers/psychiaters bij elkaar te brengen die de meest kans hebben om de kennishiaten samen op te pakken:

  1. MM1 Matchmaking: Effectiviteit van bestaande herstelondersteunende programma’s bij patiënten met een ernstige psychiatrische aandoening
    Moderator: Bert van Hemert woensdag 14.00 – 15.30 uur

  2. MM2 Matchmaking: Indicatiestelling en veiligheid van psychofarmaca bij kinderen met een ontwikkelingsstoornis
    Moderator: Indira Tendolkar donderdag 8.30 – 10.00 uur

  3. MM3 Matchmaking: Gepersonaliseerd inzetten van antidepressiva in de behandeling van depressie
    Moderator: Ralph Kupka vrijdag 13.00 – 14.30


In de matchmakingsessie brengen we verschillende partijen rond een kennishiaat samen (subsidieverstrekkers, onderzoekers, clinici, ervaringsdeskundigen) om nieuw zorgevaluatieonderzoek te stimuleren. De sessie levert inspiratie op voor samenwerking en consortiumvorming rond relevante onderzoeksvragen. Dat moet resulteren in een gemeenschappelijk onderzoeksvoorstel van het nieuw te vormen consortium én een succesvolle subsidieaanvraag. ZonMw en het programmateam Zorgevaluatie & Gepast Gebruik van de medisch specialistische zorg zijn uitgenodigd deel te nemen.

Meld u nu aan* voor één of meerdere van deze creatieve en veelbelovende sessies, zodat onderzoek dat u belangrijk vindt, wordt gehonoreerd! > DIRECT REGISTREREN

*De matchmakingsessies vindt u terug als parallelsessies wanneer u zich registeert.