Subvereniging Assistenten Psychiatrie (SAP)

De Subvereniging Assistenten Psychiatrie (SAP) zet zich in voor een goede kwaliteit van de opleiding tot psychiater en de belangenbehartiging van aios psychiatrie. De SAP streeft naar een optimale kwaliteit van de opleiding tot psychiater, waarin de kennis en vaardigheden die nodig zijn in de dagelijkse psychiatrische praktijk en van alle processen rondom het vak worden geleerd. Ook streeft de SAP naar een aantrekkelijk werkveld voor medici.


De SAP biedt aios die geïnteresseerd zijn in het ontwikkelen van beleid buiten hun instelling de mogelijkheid om zich in te zetten in de verschillende afdelingen, platforms en commissies van de NVvP. Om als aios lid deel te nemen aan afdelingen, platforms en commissies dient de aios lid te zijn van de vereniging.

De afdeling SAP omvat een kernbestuur en het algemene bestuur. Het kernbestuur bestaat in ieder geval uit twee voorzitters (duaal voorzitterschap), een penningmeester, een secretaris en een bestuurslid met portefeuille onderwijs.  Het kernbestuur kan (tijdelijk) uitgebreid worden met additionele bestuursleden die specifieke taken hebben. Het algemene bestuur bestaat uit alle SAP leden, dit zijn alle aios die lid zijn van de NVvP.

WEBSITE

De SAP heeft ook een eigen website, hier vind je onder meer een overzicht van de evenementen en afdelingen binnen de SAP.

- Agenda

- Vacatures

- Afdelingen / Commissies

Kijk op https://aiospsychiatrie.nl/ voor meer informatie.

LIDMAATSCHAP

Wanneer je lid bent van de NVvP, wordt je automatisch ook lid van de SAP. Andersom , alleen lid zijn van de SAP is niet mogelijk.

Enkele voordelen van een NVvP lidmaatschap:

  • 8 x per jaar het tijdschrift De Psychiater, inclusief een inlog voor online archief;

  • 12 x per jaar het wetenschappelijk Tijdschrift voor Psychiatrie;

  • korting op diverse NVvP congressen en voorrang bij inschrijving;

  • toegang tot het ledengedeelte van onze website met exclusieve informatie;

 Lees meer over het lidmaatschap van de NVvP en schrijf je in.