Wetenschappelijk onderzoek

Het hanteren van een wetenschappelijke attitude en het toepassen van recente wetenschappelijke bevindingen zijn onmisbaar voor goede psychiatrische patiëntenzorg. De NVvP zet zich in om zowel de uitvoering als toepassing van wetenschappelijk onderzoek binnen de psychiatrie te bevorderen.

De NVvP brengt jaarlijks op het Voorjaarscongres de belangrijkste wetenschappelijke ontwikkelingen binnen de psychiatrie samen. Daarnaast draagt de vereniging bij aan een gunstig wetenschappelijk klimaat door het ontwikkelen van een ‘wetenschappelijke wegenkaart van de Nederlandse psychiatrie’, door participatie in het onderwijsbeleid, en het leveren van een bijdrage aan de visievorming over wetenschappelijk onderzoek binnen de psychiatrie.

De partijen van de Agenda voor transparantie en gepast gebruik in de GGz hebben in 2016 met de ‘onderzoeksagenda GGz’ een voorstel neergelegd voor een meerjarig wetenschappelijk onderzoeksprogramma aan de hand van de pijlers ‘preventie en vroege behandeling van psychische stoornissen’ en ‘personalized mental health’. Het onderzoeksprogramma wordt uitgevoerd door ZonMw en gefaciliteerd door de minister van VWS.