DEPRESSIE - MODERNE ANTIDEPRESSIVA

Terug naar depressie - behandeling met medicatie.

Er zijn twee typen moderne antidepressiva: SSRI’S en andere moderne antidepressiva.

1. SSRI’S: selectieve serotonine heropname remmers

Wijze van toediening
Meestal worden de selectieve serotonine heropname remmers (SSRI’s) gebruikt in tabletvorm. Citalopram, fluoxetine, paroxetine en sertraline zijn ook als drank beschikbaar.

Hoe werken SSRI’s?
Serotonine is een van de stoffen in het zenuwstelsel stoffen in het zenuwstelsel die prikkels tussen de ene en de andere zenuwcel sturen.

 • Wanneer een prikkel wordt overgedragen van de ene naar de andere zenuwcel komt serotonine vrij op de plaats waar het uiteinde van de ene zenuwcel tegen de andere zenuwcel aanligt.
 • Nadat serotonine is vrijgekomen wordt het heropgenomen door de zenuwcel waaruit de stof afkomstig is.
 • Een SSRI remt deze heropname. Hierdoor is serotonine langer aanwezig buiten de cel en daar werkzaam. We veronderstellen dat hierdoor de klachten die bij een depressie horen, verminderen.

Welke bijwerkingen komen voor?
De bijwerkingen verschillen van persoon tot persoon en zijn meestal in de eerste weken van de behandeling het sterkst. Soms kan er in het begin van de behandeling sprake zijn van een tijdelijke toename van de bestaande klachten.
Regelmatig is er sprake van slapeloosheid, misselijkheid, verminderde eetlust en diarree, soms ook problemen met plassen en poepen (obstipatie) en seksuele problemen zoals moeite met klaarkomen of opwinding. Hoofdpijn, duizeligheid en trillen komen regelmatig voor, en dromen kunnen levendiger worden.

Controles bij aanvang en tijdens gebruik
Tijdens het gebruik van de moderne antidepressiva zijn geen speciale voorzorg en of controles noodzakelijk. Vertel de arts die u antidepressiva voorschrijft welke eventuele andere medische problemen heeft en of u tegelijkertijd andere medicijnen gebruikt. Dit geldt ook voor vrij verkrijgbare geneesmiddelen en kruidenpreparaten. Bij sommige mensen zal een lichamelijk onderzoek of een bloedonderzoek worden verricht zodat een eventueel effect van medicijnen gevolgd kan worden.

2. Overige moderne antidepressiva

Wijze van toediening
Meestal worden deze medicijnen gebruikt in tabletvorm. Mirtazapine is ook als drank en als smelttablet beschikbaar.

Hoe werken deze moderne antidepressiva?

 • Voor trazodon geldt dat de werking in belangrijke mate berust op de remming van de heropname van serotonine.
 • Duloxetine en venlafaxine remmen zowel de heropname van serotonine als noradrenaline.
 • Bupropion remt de heropname van noradrenaline en dopamine.
 • Mianserine en mirtazapine beïnvloeden zenuwcellen die voor de prikkeloverdracht afhankelijk zijn van serotonine en noradrenaline.
 • Vortioxetine beïnvloedt zenuwcellen die voor de prikkeloverdracht afhankelijk zijn van serotonine. Wat precies welke rol speelt bij het antidepressieve effect is niet duidelijk.
 • Agomelatine werkt door beïnvloeding van serotonine en melatonine receptoren.

Welke bijwerkingen komen voor?
De bijwerkingen verschillen van persoon tot persoon en zijn in de eerste weken van de behandeling het sterkst.

 • De bijwerkingen van trazodon, venlafaxine en duloxetine zijn in belangrijke mate hetzelfde als die van de selectieve serotonine heropname remmers (zie hierboven).
 • Voor venlafaxine moet vermeld worden dat bij hoge doseringen een risico bestaat op verhoging van de bloeddruk.
 • Bijwerkingen die bij bupropion gezien worden zijn slapeloosheid, hoofdpijn, duizeligheid en trillen.
 • Bij agomelatine, mianserine en mirtazapine is regelmatig sprake van sufheid. Het is daarom aan te bevelen ze voor het slapen gaan in te nemen.
 • De bijwerkingen van mianserine bestaan verder uit duizeligheid, lage bloeddruk en trillen.
 • De bijwerkingen van mirtazapine bestaan verder uit een toegenomen eetlust en gewichtstoename, soms ook duizeligheid, lage bloeddruk en trillen.
 • Bij agomelatine komen duizeligheid en misselijkheid voor.
 • De bijwerkingen van vortioxetine zijn maag-darmproblemen, hoofdpijn en duizeligheid.

Controles bij aanvang en tijdens gebruik
Tijdens het gebruik van de moderne antidepressiva zijn geen speciale voorzorg en of controles noodzakelijk. Vertel de arts die u antidepressiva voorschrijft welke eventuele andere medische problemen heeft en of u tegelijkertijd andere medicijnen gebruikt. Dit geldt ook voor vrij verkrijgbare geneesmiddelen en kruidenpreparaten.

Zie ook

www.antidepressiva.nl