PLATFORM LHBT+ EN PSYCHIATRIE

Het Platform Lesbisch, Homo, Biseksueel en Transgender (LHBT+) en psychiatrie is een netwerk van psychiaters die persoonlijk en/of professioneel geïnteresseerd zijn in seksuele diversiteit. Het platform stelt zich tot doel het bevorderen van kennis, aandacht en een juiste beeldvorming rondom het thema LHBT en psychische problematiek. Het platform LHBT+ houdt zich bezig met:

  • Het organiseren van bij- en nascholingsactiviteiten en het bevorderen daarvan.
  • Het initiëren en onderhouden van netwerk- en samenwerkingsrelaties met relevante maatschappelijke organisaties, Nederlandse en Vlaamse LHBT onderzoekers en AGLP (Association of Gay and Lesbian Psychiatrists van de APA).
  • Het organiseren van sociale ontmoetingen tussen de leden van het platform, al dan niet samen met genodigden vanuit het externe netwerk.
  • Het ontwikkelen van beleid en maken van plannen over thema’s als specifieke behandelprogramma’s en richtlijnen en mogelijke clustering van deskundigheid, kennis en specifieke behandelprogramma’s in een gespecialiseerd kennis- en behandelcentrum.

Documenten