PLATFORM EUTHANASIE EN PSYCHIATRIE

Het ledenplatform euthanasie en psychiatrie stelt zich ten doel kennis en ervaring te delen en te bevorderen met betrekking tot euthanasieverzoeken van mensen met een psychiatrische aandoening.

Het platform houdt zich bezig met: 

 • Het delen van expertise en ondersteunen van leden van de NVvP

Het platform wil leden van de NVvP ondersteunen door het delen van kennis en ervaringen rond euthanasieverzoeken van mensen met een psychiatrische aandoening.  

 • Deskundigheidsbevordering en nascholing

Het platform informeert actief of er deskundigheidsbevordering en nascholing op het gebied van euthanasie en psychiatrie plaatsvindt. Deze deskundigheidsbevordering betreft alle aspecten die in het traject van beoordeling van een euthanasieverzoek aan de orde kunnen komen zoals het beoordelen van de zorgvuldigheidscriteria en verrichten van een second opinion. Het platform zoekt naar wegen om te bevorderen dat meer psychiaters een second opinion verrichten en zal stimuleren dat deskundigheidsbevordering plaatsvindt.

 • Het bevorderen dat ‘euthanasie en psychiatrie ’ als vast onderdeel in het onderwijs curriculum binnen de opleiding tot psychiater geborgd is.

Hoewel het van belang is dat de psychiaters in opleiding kennis hebben van ‘euthanasie en psychiatrie’, moet gerealiseerd worden dat in de opleiding aandacht nodig is voor andere terreinen van het vak en dat de ruimte in het programma zeer gering is.

 • Overige activiteiten:
  • actieve interne communicatie binnen de NVvP over het platform
  • deelname namens de NVvP aan het maatschappelijk debat over euthanasie bij mensen met een psychiatrische aandoening
  • stimuleren van wetenschappelijk onderzoek en actieve communicatie hierover
  • aandacht voor implementatie van de richtlijn levensbeëindiging op verzoek bij patiënten met een psychische stoornis