PLATFORM EUTHANASIE EN PSYCHIATRIE

Het ledenplatform euthanasie en psychiatrie stelt zich ten doel kennis en ervaring te delen en te bevorderen met betrekking tot psychiatrische patiënten met een euthanasiewens. Het platform houdt zich bezig met: 

* het ondersteunen van leden die betrokken zijn in een traject van euthanasie bij een van hun patiënten

* deskundigheidsbevordering door middel van nascholingsactiviteiten op het voorjaarscongres en daarbuiten. Het betreft alle aspecten die in het traject van euthanasie aan de orde kunnen komen zoals het op deskundige wijze verrichten van een second opinion (eerste consultatie)

* het bevorderen dat ‘euthanasie en psychiatrie’ een vast onderdeel wordt in het onderwijs curriculum binnen de opleiding tot psychiater

* het ondersteunen van GGz- instellingen bij het ontwikkelen van op maat toegesneden protocollen ten behoeve van zorgverleners, patiënten en naast betrokkenen

* actieve interne communicatie via het platform met betrekking tot steun en consultatie op verzoek van de leden

* het onderhouden van contacten met het bestuur NVvP en landelijke instellingen als de NVVE en de Levenseindekliniek