ACCREDITATIECOMMISSIE BIJ- EN NASCHOLING

De Accreditatiecommissie Bij- en Nascholing (ABNA) coördineert en bewaakt de kwaliteit van bij- en nascholing, onder andere door het verwerken van aanvragen voor accreditatie. Samen met het Accreditatie Overleg (AO) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) werkt de ABNA aan harmonisatie van regelvoering en uitvoering van de accreditatie van bij- en nascholing, waaronder de regelvoering omtrent het accrediteren van buitenlandse bij- en nascholing.

De ABNA heeft als doelstelling bij te dragen aan het continu verder ontwikkelen van de kennis en competenties van de psychiater.