Wat onderscheidt een ouderenpsychiater van andere professionals?

De ouderenpsychiater onderscheidt zich van de andere psychiaters doordat zij veel kennis hebben over psychiatrische ziektebeelden op oudere leeftijd en de verschillende oorzaken hiervan. Ouderen met psychiatrische klachten hebben vaak ook andere lichamelijke klachten, en soms zijn deze klachten de oorzaak van de psychiatrische klachten. De ouderenpsychiater is gespecialiseerd in het uitzoeken van deze oorzaken, om te kunnen begrijpen waarom iemand op oudere leeftijd deze klachten krijgt. Ook is de behandeling voor ouderen vaak net anders. Zo moeten medicijnen bijvoorbeeld anders gedoseerd worden omdat ouderen gevoeliger reageren. Ook mogen sommige psychiatrische medicijnen niet worden gegeven omdat die niet samengaan met andere medicijnen die de patiënt gebruikt.

Het verschil tussen een ouderenpsychiater en een specialist ouderengeneeskunde is dat de specialist ouderengeneeskunde nog breder verstand heeft van allerlei lichamelijke ziekten bij ouderen, maar minder kennis heeft over psychiatrische ziekten bij ouderen. Dit geldt ook voor de internist ouderengeneeskunde en de klinisch geriater. Deze artsen weten veel van de lichamelijke gezondheid van ouderen en hebben ook wat kennis van psychiatrische klachten, maar niet zoveel als de ouderenpsychiater. Zeker als oudere mensen ernstige psychiatrische klachten hebben of al heel lang met psychiatrische klachten rondlopen, is de ouderenpsychiater de beste specialist om dit te behandelen.