Wat doet een ouderenpsychiater?

Een ouderenpsychiater is een medisch specialist die zich binnen de opleiding tot psychiater heeft gespecialiseerd in ouderen.

Een ouderenpsychiater heeft veel kennis over het ontstaan, manifesteren, het beloop en de behandeling van psychiatrische aandoeningen op latere leeftijd. Dit gaat bijvoorbeeld om mensen die al levenslang af en toe een depressie hebben, maar ook mensen die op latere leeftijd voor het eerst een psychische aandoening ontwikkelen. Ook hebben zij veel kennis over lichamelijke ziektebeelden en achteruitgang van het geheugen omdat oudere patiënten hier vaak problemen van ondervinden. Dit kan soms de oorzaak zijn van de psychische klachten. Goede diagnostiek is daarom een belangrijk onderdeel van het werk. Daarnaast kijkt een ouderenpsychiater breed naar alle andere factoren die gezondheid maken. Bijvoorbeeld goede sociale contacten, dagbesteding of voldoende hulp en ondersteuning thuis. Een ouderenpsychiater kan sociale, psychologische of medische hulp aanbieden zoals psychotherapie, medicatie of het organiseren van sociale ondersteuning.