Met wie werkt de ouderenpsychiater samen?

De ouderenpsychiater werkt samen met iedereen die te maken heeft met ouderen met psychiatrische klachten. Dit is bijvoorbeeld de huisarts, maar ook de specialist ouderengeneeskunde in het verpleegtehuis. In het verpleegtehuis zitten vaak ouderen met psychiatrische klachten, waarbij het soms niet duidelijk is of deze klachten worden veroorzaakt door een lichamelijke ziekte of door bijvoorbeeld dementie. De ouderenpsychiater is gespecialiseerd in het diagnosticeren en het behandelen van psychiatrische ziekte. Er is vaak overleg tussen de ouderenpsychiater en medisch specialisten in het ziekenhuis om zo de behandeling goed af te stemmen. Daarnaast heeft de ouderenpsychiater contact met bijvoorbeeld de thuiszorg of andere zorgverleners en organisaties, om te horen hoe het gaat en te overleggen wat er allemaal nodig is om iemand zich weer goed te laten voelen.