Hoe word je ouderenpsychiater?

Om ouderenpsychiater te worden moet je eerst de opleiding tot arts volgen. De studie geneeskunde duurt zes jaar. In de laatste drie jaar loop je als co-assistent diverse stages in verschillende ziekenhuizen waarin je onder begeleiding van een medisch specialist leert patiënten te onderzoeken en te behandelen. Na je artsendiploma te hebben gehaald kun je je verder specialiseren in een medisch specialisme zoals interne geneeskunde, chirurgie, neurologie of psychiatrie. Veel artsen hebben voordat ze met een specialisatie-opleiding starten al één of meerdere jaren in een ziekenhuis gewerkt als basisarts (arts niet in opleiding tot specialist: ANIOS).

De opleiding tot psychiater duurt viereneenhalf jaar. De opleiding vindt plaats in een universitair of algemeen  ziekenhuis of een instelling voor geestelijke gezondheidszorg (ggz) die erkend zijn om artsen op te leiden tot psychiater (arts in opleiding tot specialist: AIOS). De opleidingsplekken worden regelmatig beoordeeld of hun opleiding voldoet aan de in Nederland geldende eisen. Er wordt gekeken naar de kwaliteit van de begeleiding door wat we noemen supervisoren (psychiaters met veel ervaring) en de wetenschappelijke kennis van de begeleiding.

Net als in andere opleidingen tot medisch specialist, leer je het vak door tegelijkertijd te leren en te werken. In de vierenhalf jaar die de opleiding in beslag neemt maak je kennis met patiënten met allerlei verschillende soorten psychische (en vaak ook lichamelijke) problemen. Je kunt je binnen die 4,5 jaar verdiepen in een bepaalde levensfase, zoals kind en jeugd of ouderen. Voor de verdieping in de levensfase kind en jeugd en ouderen is het mogelijk van de NVvP een erkenning te ontvangen. Voor de erkenning in de ouderenpsychiatrie dient de psychiater te voldoen aan de eindtermen voor het profiel ouderenpsychiatrie. Binnen het profiel ouderenpsychiatrie leer je oudere volwassenen met complexe psychische problemen te onderzoeken, te behandelen en te begeleiden. Hiervoor loop je stage op diverse afdelingen.

Als een ouderenpsychiater klaar is met de opleiding heeft hij of zij dus ruime praktijkervaring en grondige wetenschappelijke kennis van zijn vak. Hij of zij kan gaan werken op allerlei plekken zoals op een (gesloten) klinische afdeling, een polikliniek, zelfstandig gevestigde praktijk of als consulent in een ziekenhuis, verpleegtehuis, revalidatieafdeling, of andere plekken waar ouderen met psychische problemen zijn.

Ouderenpsychiatrie iets voor jou?

Interne aantekening