WAT IS EN DOET EEN ZGP?

Een zelfstandig gevestigd psychiater (ZGP) is een medisch (behandel)specialist, die met u de biologische, psychologische en sociale factoren onderzoekt, die in hun onderlinge samenhang bij u leiden tot psychiatrische stoornissen en deze in stand houden. Van daaruit stelt hij een diagnose en een behandelingsplan op ter beïnvloeding van die factoren met als doel deze stoornis op te heffen, te verminderen of te voorkomen dat verergering van de stoornis optreedt. De ZGP verleent de zorg persoonlijk, zelfstandig en onder eigen verantwoordelijkheid.

Meestal vindt de verwijzing plaats via uw huisarts of bedrijfsarts. Deze schrijft een verwijsbrief. Patiënten kunnen ook verwezen worden door psychiatrische klinieken, psychotherapeuten, andere medisch specialisten, psychologen en andere eerste- en tweedelijns instellingen. Ook kunnen zorgverzekeraars verwijzen naar een ZGP.

De patiënten die de ZGP raadplegen weten dat zij niet bij een instelling in behandeling komen. Niemand anders dan de ZGP heeft toegang tot het dossier, omdat er geen anderen bij de behandeling betrokken zijn. De patiënt weet dit en mag hiervan ook uitgaan.