U HEEFT EEN KLACHT

Bent u in behandeling bij een psychiater en heeft u daarover een klacht? Bespreek dit dan in eerste instantie met de behandelaar zelf. Soms is dit lastig of hij krijgt u onvoldoende gehoor. In dat geval kan u contact opnemen met de klachtenfunctionaris. Deze klachtenfunctionarissen zijn zodanig getraind dat zij -naast de eerste klachtopvang- tevens een bemiddelende rol kunnen spelen bij de klachtafhandeling. Sinds januari 2017 heeft iedere zorgaanbieder verplicht een klachtenfunctionaris die u gratis helpt.

Regeling ggz-instellingen en ziekenhuizen
Psychiaters die bij een instelling of ziekenhuis werken zijn aangesloten bij de klachtenregeling van de betreffende instelling of ziekenhuis. U vindt meer informatie over deze regeling op de website van de organisatie.  

Regeling Zelfstandig Gevestigde Psychiaters
Heeft u een klacht over een zelfstandig gevestigde psychiater? Uw behandelaar moet u informeren, bijvoorbeeld via de website of via informatie in de praktijk, over de klachtenregeling en de wijze waarop u de klachtenfunctionaris kan benaderen.

Geschil
Leidt de bemiddeling van een klachtenfunctionaris niet tot het gewenste resultaat dan is er sprake van een geschil. U kan uw geschil voorleggen aan een onafhankelijke geschillencommissie. De instelling, ziekenhuis of zelfstandig gevestigde psychiater zijn hier verplicht bij aangesloten en moeten u informeren bij welke geschillencommissie ze zijn aangesloten.