AANMELDCRITERIA

Wat heeft u nodig om in behandeling te komen bij een ZGP? En waar moet u op letten?

1. Een geldige verwijsbrief van uw behandelaar die naar een ZGP verwijst
Op deze verwijsbrief moet staan:
- datum van schrijven;
- naam van de verwijzer;
- functie van uw verwijzer;
- AGB-code van uw verwijzer;
- verwijzing naar tweedelijns, specialistische GGZ;
- naam waarnaar uw verwijzer verwijst, of “psychiater“ (niet verplicht);
- hypothetische diagnose (reden van verwijzing).

Overleg met uW ZGP of deze brief in bezit moet zijn voordat de eerste afspraak plaatsvindt, of dat u deze bij de eerste afspraak mee mag nemen.

2. Check of uw ZGP een contract heeft bij uw verzekeraar
Uw verzekering is of al een koepelorganisatie (bijv. Achmea, of CZ), of valt onder één van de grote koepelorganisaties. Het is van belang dat u zelf op de hoogte bent onder welke koepelorganisatie uw verzekering valt, om later financiële problemen te voorkomen.

Uw ZGP krijgt zo goed als van alle koepelorganisaties per jaar een maximaal budget, wat hij of zij per jaar aan patiënten kan besteden. Dit kan betekenen, dat bij bepaalde koepelorganisaties het budget al eerder dan aan het einde van het jaar aan het maximum komt. Dit houdt in dat als u in behandeling wilt nadat het maximale budget van de door u gewenste ZGP is bereikt, de behandeling niet meer vergoed zal worden.
Bovenstaande bepaalt of u in behandeling kunt (en de behandeling vergoed wordt door uw zorgverzekeraar) bij de door u gewenste ZGP en dus NIET wat voor polis u heeft (budget, budget + etc.).