AFDELING VERSLAVINGSPSYCHIATRIE

De Afdeling Verslavingspsychiatrie heeft zich ten doel gesteld om verslaving onder de aandacht te brengen van de psychiater, aangezien problematisch middelengebruik, buitensporig gamen, gokken en andere gedragsverslavingen vaak verweven zijn met andere psychiatrische stoornissen. Deze verwevenheid heeft grote gevolgen voor de behandeling en het sociaal maatschappelijk functioneren van patiënten met een dergelijke dubbele diagnose. Psychiatrische patiënten met zulke gecombineerde problematiek behoren tot de meest gestigmatiseerde groepen in onze samenleving.
De speerpunten van de afdeling zijn:

  • Positionering en profilering van het werkveld van de verslavingspsychiatrie binnen de vereniging
  • Bijdragen aan de inhoudelijke ontwikkeling en positionering van het werkveld door: het bevorderen van en deelnemen aan de ontwikkeling van richtlijnen, het bevorderen van onderwijs en nascholing en deelnemen aan expertgroepen en advisering aan en vertegenwoordiging van bestuur en leden van de vereniging op gebied van verslavingspsychiatrie
  • Bijdragen aan het opheffen van het stigma op verslaving; in het bijzonder bij patiënten waarbij sprake is van een combinatie met andere psychiatrische stoornissen.