AFDELING TRANSCULTURELE PSYCHIATRIE

De afdeling Transculturele Psychiatrie richt zich op de wetenschappelijke onderbouwing van, aandacht voor en bepleiten van cultuur- en context-sensitieve zorg binnen de psychiatrie in Nederland en wereldwijd, vooral binnen de beroepsgroep van psychiaters. De speerpunten van de afdeling zijn:

  • het realiseren van aandacht voor transculturele psychiatrie in de A-opleiding
  • het organiseren van debatten en symposia
  • het intensiveren van de samenwerking met andere afdelingen van de NVvP en met de sectie Interculturalisatie van het NIP
  • het bezinnen op de mogelijkheden om als beroepsgroep deel te nemen aan het publieke debat m.b.t. vreemdelingenbeleid en de multiculturele maatschappij in het algemeen