AFDELING PSYCHOTHERAPIE

De afdeling Psychotherapie biedt een kader opdat de psychiater, als medisch specialist, nu en in de toekomst in de breedte van de GGZ inzetbaar blijft. Belangrijkste uitgangspunten zijn: psychotherapie maakt een integraal onderdeel uit van de beroepsuitoefening van de psychiater en psychotherapeutische interventies maken deel uit van elke multidisciplinaire richtlijn en vormen met het voorschrijven van medicatie een belangrijk onderdeel van het behandelrepertoire van de psychiater.