AFDELING CONSULTATIEVE- EN ZIEKENHUISPSYCHIATRIE

De afdeling Consultatieve- en Ziekenhuispsychiatrie wil de kennis en zorg waarborgen en optimaliseren voor die patiëntengroep waarbij somatiek en psychiatrie elkaar overlappen en integratie van specialistische behandeling noodzakelijk is. De afdeling wil de voordelen van het bieden van integrale zorg aan patiënten met somatische en psychiatrische comorbiditeit transparanter en inzichtelijker maken met verduidelijking van de zorgzwaarte en de inzet van kwaliteitsmetingen geschikt voor deze setting.
Daarnaast draagt de afdeling bij aan de ontwikkeling van richtlijnen op het gebied van de consultatieve- en ziekenhuispsychiatrie, alsook aan multidisciplinaire richtlijnen op het terrein van psychiatrische of somatische aandoeningen en het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek op dit aandachtsgebied.