Veranderingen in de zorg vragen om nieuwe accenten in het beroepsprofiel van de psychiater. Daarom werd per 1 juli 2020 het nieuwe landelijke opleidingsplan, "De Psychiater", geïntroduceerd voor de opleiding psychiatrie in Nederland. In oktober 2023 verscheen een nieuwe versie van het opleidingsplan.

Het plan beschrijft de structuur en inhoud van de specialistische vervolgopleiding tot psychiater en vormt samen met het regionaal / lokaal plan de basis voor het individuele opleidingsplan van de aios. Het nieuwe opleidingsplan vervangt het opleidingsplan HOOP 2.0 uit 2016. Het CGS College Geneeskundige Specialismen is akkoord gegaan met nieuwe opleidingsplan. Een korte samenvatting is hier beschikbaar.