Veranderingen in de zorg vragen om nieuwe accenten in het beroepsprofiel van de psychiater. Daarom wordt per 1 juli 2020 het nieuwe Landelijk Opleidingsplan geïntroduceerd voor de opleidingen psychiatrie in Nederland. Het plan beschrijft de structuur en inhoud van de specialistische vervolgopleiding tot psychiater en vormt samen met het regionaal / lokaal plan de basis voor het individuele opleidingsplan van de aios. Het nieuwe opleidingsplan vervangt het opleidingsplan HOOP 2.0 uit 2016, dit document geeft een kort overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

Op dit moment is het Landelijke Opleidingsplan alleen nog beschikbaar in conceptvorm. Het plan zal publiek beschikbaar zijn zodra dit definitief is goedgekeurd; vooralsnog kunt een korte samenvatting van het conceptplan lezen.