Veranderingen in de zorg vragen om nieuwe accenten in het beroepsprofiel van de psychiater. Daarom wordt per 1 juli 2020 het nieuwe landelijke opleidingsplan, "De Psychiater", geïntroduceerd voor de opleiding psychiatrie in Nederland. Het plan beschrijft de structuur en inhoud van de specialistische vervolgopleiding tot psychiater en vormt samen met het regionaal / lokaal plan de basis voor het individuele opleidingsplan van de aios. Het nieuwe opleidingsplan vervangt het opleidingsplan HOOP 2.0 uit 2016.

Recent ontvingen we het heugelijke bericht van het plenaire college CGS dat zij akkoord gaan met ons nieuwe opleidingsplan. Het verzoek is om nog op enkele punten een toelichting te geven, maar dit betreffen geen essentiële kwesties. Het Bestuur heeft er alle vertrouwen in dat de CGS aansluitend een volledig akkoord zal geven. Een korte samenvatting is hier beschikbaar.

Op ons Ledennet vindt u meer informatie over De Psychiater. Bent u een opleider of AIOS maar heeft u geen toegang tot het Ledennet? Dan kunt u een mail sturen naar opleidingsplan@nvvp.net met een verzoek voor toegang.

Lees hier meer over het opleidingsplan!