PSYCHIATER WORDEN

Het beroep
De psychiater is de medisch specialist die zich richt op diagnostiek, indicatiestelling, behandeling, functieherstel en preventie van psychiatrische aandoeningen. De psychiatrie typeert zich door een brede bio-psycho-sociale benadering. De psychiater houdt zich bezig met aandoeningen die complexer, ernstiger en risicovoller zijn dan de problemen waarop de basisberoepen in de ggz zich richten. De psychiater werkt intensief samen met andere disciplines binnen en buiten de gezondheidszorg.
De psychiater is bij uitstek thuis in de interactie tussen lichaam en geest. Diagnostiek en behandeling zijn gericht op het denken, voelen, willen, oordelen en doelgericht handelen. De psychiater bekijkt de psychopathologie vanuit een ontwikkelingsperspectief en houdt rekening met de sociaal-maatschappelijke en culturele context waarin de patiënt zich bevindt.

Opleiding
Voorafgaand aan de opleiding tot psychiater volg je de zesjarige universitaire studie Geneeskunde. De specialisatie tot psychiater duurt 4,5 jaar. Tijdens deze opleiding doe je als arts assistent in opleiding tot specialist (aios) kennis en ervaring op in de klinische psychiatrie, de ambulante psychiatrie, de spoedeisende psychiatrie, de consultatieve psychiatrie en de ziekenhuispsychiatrie. Na de eerste 2,5 jaar van de opleiding (het algemeen deel), kies je één van de drie aandachtsgebieden: kinder- en jeugdpsychiatrie, volwassenenpsychiatrie of ouderenpsychiatrie. Deze duren ieder twee jaar. 

Aantal opleidingsplaatsen
Er zijn rond de 150 instroomplekken per jaar.
Op de website van de KNMG is een lijst te vinden met alle ziekenhuizen en GGZ opleidingen die de opleiding tot psychiater aanbieden.
In de Opleidingsetalage is meer informatie over de verschillende opleidingsinstellingen te vinden.

Subvereniging Assistenten Psychiatrie (SAP)
Speciaal voor aios psychiatrie is er een subvereniging. Lees meer over deze subvereniging.

 

Opleidingsetalage

Opleidingsetalage
Wat voor specialist wil jij worden? En hoe geef jij je opleiding vorm om datgene te leren wat je straks nodig hebt? De Opleidingsetalage biedt een helder overzicht van opleidingsmogelijkheden in de diverse instellingen. Lees meer