Suïcidaal gedrag is een omvangrijk en complex maatschappelijk probleem. De term suïcidaal gedrag verwijst naar het geheel aan gedachten, voorbereidingshandelingen en pogingen die een zekere intentie uitdrukken om zichzelf te willen doden. Jaarlijks plegen in Nederland ongeveer 1500 mensen suïcide.

Het suicidepreventiebeleid in Nederland staat hoog op de landelijke zorgagenda. In 2012 is de 'Multidisciplinaire Richtlijn Diagnostiek en Behandeling van Suïcidaal Gedrag' afgerond. Deze richtlijn is opgesteld door diverse beroepsverenigingen van zorgverleners en is bedoeld om tot zorgvuldig klinisch handelen te komen bij patiënten met suïcidaal gedrag.

Het Trimbos-Instituut is in 2014 gestart met de uitvoering van een landelijk implementatieplan van de multidisciplinaire richtlijn. Dit plan biedt professionals aanknopingspunten en aanbevelingen om goede en zorgvuldige hulp te bieden aan patiënten met suïcidaal gedrag. Deze activiteiten zijn gericht op het verspreiden van educatieve producten, trainen van zorgprofessionals en het maken van ketenafspraken.