Erkenning opleider in het aandachtsgebied

De medische vervolgopleiding tot psychiater kent drie aandachtsgebieden:
- kinder- en jeugdpsychiatrie
- volwassenenpsychiatrie
- ouderenpsychiatrie

Aios ontvangen een interne aantekening van de NVvP voor het aandachtsgebied waarin zij het curriculum hebben gevolgd. De opleiding moet zijn gevolgd bij een door de NVvP voor dat aandachtsgebied erkende opleider. Door de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) erkende (plaatsvervangend) opleiders en andere leden van opleidingsgroepen die verantwoordelijk zijn voor opleiding in het aandachtsgebied kunnen deze erkenning aanvragen met een aanvraagformulier.