Interne aantekening

Met een ‘interne aantekening’ kan een psychiater aantonen dat hij extra bekwaam is in de behandeling van een bepaalde leeftijdsgroep patiënten. Binnen de psychiatrie hanteert de NVvP de leeftijdsgroepen kinderen en jeugd, volwassenen en ouderen. Deze leeftijdsgroepen worden ‘aandachtsgebieden’ genoemd. Een psychiater die naast zijn algemene deskundigheid ook meer specifieke bekwaamheden heeft in een aandachtsgebied, kan zich met de interne aantekening in het kwaliteitsregister van de NVvP laten registreren.

Psychiaters in opleiding besteden de laatste twee studiejaren aan het aandachtsgebied; afgestudeerde psychiaters kunnen daarna ook direct de interne aantekening aanvragen. Voor het behoud van de aantekening moet de psychiater voldoende werkervaring hebben en genoeg bij- en nascholing in het aandachtsgebied hebben gevolgd. Op die manier blijft de deskundigheid over het aandachtsgebied actueel en op niveau.

Het is voor psychiaters niet verplicht om een interne aantekening te hebben in een aandachtsgebied. Psychiaters zijn namelijk bevoegd om patiënten van alle leeftijden te behandelen, zolang zij bij de KNMG geregistreerd zijn als psychiater.

Meer informatie voor psychiaters over het aanvragen en herregistreren van de interne aantekening is te vinden op het Ledennet. Niet-leden psychiaters kunnen meer informatie opvragen bij het bureau van de NVvP.