Interne aantekening

Met een ‘interne aantekening’ kan een psychiater aantonen dat hij of zij extra bekwaam is in de behandeling van een bepaalde leeftijdsgroep patiënten. Binnen de psychiatrie hanteert de NVvP de leeftijdsgroepen kinderen en jeugd, volwassenen en ouderen. Deze leeftijdsgroepen worden ‘aandachtsgebieden’ genoemd. Een psychiater die naast zijn algemene deskundigheid ook meer specifieke bekwaamheden heeft in een aandachtsgebied, kan zich met de interne aantekening in het kwaliteitsregister van de RGS laten registreren.

Psychiaters in opleiding (AIOS) kunnen zich tijdens de opleiding ook profileren binnen het profiel kinder- en jeugdpsychiatrie of ouderenpsychiatrie; afgestudeerde psychiaters kunnen daarna ook direct de interne aantekening aanvragen. De interne aantekening is vijf jaar geldig. Na vijf jaar kan een psychiater herregistratie aanvragen. De eis voor herregistratie is dat een psychiater in de vijf jaar voordat de interne aantekening verloopt, minimaal 4 jaar 16 patiëntgebonden uren per week heeft gewerkt in het profiel. Dat hoeven géén aaneengesloten jaren te zijn.

Het is voor psychiaters niet verplicht om een interne aantekening te hebben in een aandachtsgebied. Psychiaters zijn namelijk bevoegd om patiënten van alle leeftijden te behandelen, zolang zij bij de RGS geregistreerd zijn als psychiater. 

Meer informatie voor psychiaters over het aanvragen en herregistreren van de interne aantekening is te vinden op het Ledennet. Niet-leden psychiaters kunnen meer informatie opvragen bij het bureau van de NVvP.